Tư vấn

Print

VietLabour đã tư vấn cho  nhiều doanh nghiệp và tổ chức trong nước và nước ngoài về các vấn đề lao động như là các sửa đổi trong bộ luật lao động, hợp đồng lao động, xây dựng chiến lược quan hệ lao động, thiết lập hệ thống đối thoại tại nơi làm việc để phòng và giải quyết tranh chấp lao động. Cụ thể, hai gói tư vấn dưới đây đã được các công ty khách hàng của VietLabour tin dùng:
• Tư vấn phát triển kế hoạch phòng chống đình công: đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp sử dụng  nhiều lao động tại Việt Nam. Kế hoạch này bao gồm đánh giá tổng thể về hệ thống quan hệ lao động của công ty, đánh giá khả năng xảy ra tranh chấp ở các bộ phận của DN, và hỗ trợ ban giám đốc trong việc tái thiết kế các công cụ quan hệ lao động phù hợp để đánh giá rủi ro và giảm thiểu tranh chấp lao động.
• Tư vấn về chiến lược phát triển lao động: các công ty đã gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam muốn có một chiến lược QHLĐ để giúp họ không chỉ ngăn chặn đình công mà còn có thể giữ chân nhân tài. Một chiến lược QHLĐ đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người lao động sẽ đồng thời giảm tỉ lệ thay thế lao động.

Ngoài ra, VietLabour cũng tư vấn cho các vấn đề cụ thể khác về quản lý lao động và quan hệ lao động của các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *