THƯ VIỆN QUAN HỆ LAO ĐỘNG

VietLabour có một thư viện mini về lao động cho phép các nhà nghiên cứu, sinh viên và người làm về QHLĐ truy cập và sử dụng miễn phí. Thư viện có cả bản mềm và bản cứng của các ấn phẩm nghiên cứu về lao động trong và ngoài nước.

Đường dẫn tới Thư viện online: http://irminilibrary.blogspot.com/

Chúng tôi cũng thường xuyên cập nhật các phát hiện, nghiên cứu điển hình, quan sát, và câu chuyện đằng sau các hoạt động của Trung tâm tại Blog:

http://giaiphapquanhelaodong.wordpress.com/

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *