Sứ mệnh và Mục tiêu

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của VietLabour là góp phần tạo nên mối quan hệ lao động tốt đẹp, hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm việc cũng như ở cấp quốc gia, từ đó đóng góp vào việc bảo đảm và tăng cường quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và quốc gia.

Mục tiêu

  • Cung cấp những sự trợ giúp đầy đủ và hiệu quả nhất cho NSDLĐ, công đoàn của công nhân/tổ chức, chính phủ và các tổ chức quốc tế về vấn đề lao động, đặc biệt là QHLĐ ở Việt Nam.
  • Đào tạo cho các nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm về QHLĐ thong qua các khóa tập huấn, tư liệu và nhiều buổi hội thảo khác nhau.
  • Thực hiện các nghiên cứu về QHLĐ ở Việt Nam và các quốc gia khác, nhằm mở rộng hiểu biết của thế giới về Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *