Quản lý Quan hệ lao động trong Khủng hoảng kinh tế

 

Thời gian

Tại Hà Nội: thứ 7, ngày 26/04/2014

Nội dung:

Phần 1: Tác động của khủng hoảng kinh tế tới Quan hệ lao động

Phần 2: Đánh giá các phương cách ứng phó khủng hoảng của các DN tại Việt Nam

Phần 3: Các giải pháp QHLĐ tối ưu trong khủng hoảng

3.1. Cắt giảm chi phí thông qua đàm phán nhượng bộ (Concession bargaining)

 • Đàm phán nhượng bộ là gì? Tác dụng, lợi và bất lợi của đàm phán nhượng bộ
 • Các ví dụ DN sử dụng đàm phán nhượng bộ và kết quả
 • Quy trình thực hiện đàm phán nhượng bộ

3.2. Cắt giảm nhân lực tạm thời

 • Đánh giá kế hoạch cắt giảm nhân lực
 • Thương lượng với nhân viên bị cắt giảm
 • Quy trình thực hiện cắt giảm nhân sự và những rủi ro cần tránh

3.3. Tổ chức nhân sự linh hoạt

 • Tổ chức nhân sự linh hoạt là gì?
 • Mô hình tổ chức nhân sự linh hoạt trong các DN quy mô vừa và lớn
 • Các ví dụ điển hình về tổ chức nhân sự linh hoạt

Chi phí: 800 nghìn đồng/đại biểu (Giảm 10% học phí cho các doanh nghiệp đăng ký 3 đại biểu trở lên)

Đăng ký:

Email: chi.do@vietlabour.com

Tel.: (04) 62919829

Xin hãy điền thông tin vào bảng đăng ký sau và nhấn “Submit” để đăng ký khóa học này:

Please fill in the form below
 1. (required)
 2. (valid email required)
 

cforms contact form by delicious:days

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *