Kĩ năng quan hệ lao động cho Quản đốc và Nhóm trưởng

supervisor training

Tập huấn cho quản lý trực tiếp ở các xưởng, chuyền đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo QHLĐ hài hòa tại các DN, phòng ngừa tranh chấp vì quản lý trực tiếp là tầng lớp quản lý đầu tiên trong một doanh nghiệp đối thoại với NLĐ, giải quyết các khiếu nại của họ, tạo động lực (hoặc nếu không thì làm mất động lực) của NLĐ, xác định những dấu hiệu ban đầu của một cuộc tranh chấp. Những tập đoàn lớn như Unilever, Canon và Samsung đã đầu tư trang bị cho cấp quản lý trực tiếp của mình các kĩ năng QHLĐ nhằm phòng ngựa tận gốc mâu thuẫn giữa NLĐ và NSDLĐ.

Trung tâm Nghiên cứu QHLĐ cung cấp khóa tập huấn từ 1-2 ngày cho quản đốc và nhóm trưởng ngay tại DN về các kĩ năng QHLĐ. Chương trình tập huấn gồm các cấu phần sau:

  • Xây dựng lòng tin và Cải thiện đối thoại với NLĐ
  • Thói quen đối thoại của người Việt
  • Ngôn ngữ cơ thể trong đối thoại
  • Tiếp nhận và Giải quyết khiếu nại tại chỗ
  • Xác định sớm dấu hiệu tranh chấp và giải quyết tranh chấp ở cấp xưởng
  • Tổ chức các cuộc họp nhỏ tại xưởng
  • Tạo động lực làm việc cho nhân viên
  • Phân loại nhân viên và Xử lý các nhân viên khó chịu
  • Đàm phán-thương lượng cá nhân và tập thể

Trước khi tập huấn, giảng viên sẽ đánh giá kĩ năng QHLĐ của học viên và điều chỉnh chương trình cho phù hợp. Ngoài phần đào tạo, giảng viên sẽ có phần hướng dẫn trực tiếp (coaching) và tư vấn cụ thể cho quản đốc và nhóm trưởng.

Chúng tôi có hệ thống các video mẫu để giúp học viên thực hiện đúng các kĩ năng QHLĐ trong công việc của mình.

Chi phí cho mỗi khóa tập huấn tại chỗ theo thỏa thuận giữa DN và giảng viên.

Để đăng ký thực hiện khóa tập huấn này tại DN của anh/chị, xin liên hệ trực tiếp với:

Tiến sĩ QHLĐ Đỗ Quỳnh Chi

Email: chi.do@vietlabour.com

Điện thoại: (04)62919829

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *