Hội thảo

VietLabour thường xuyên tổ chức các hội thảo sau:

1. Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu mới: sau khi hoàn thành một nghiên cứu, chúng tôi tổ chức hội thảo công bố để thông tin cho nhà tài trợ, các đối tác, các nhà nghiên cứu, giới truyền thông và các đối tác quan tâm về những phát hiện chính của nghiên cứu.

2. Hội thảo nghiên cứu: các nghiên cứu viên của chúng tôi báo cáo các kết quả nghiên cứu ban đầu tại các hội thảo nhỏ bao gồm các chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan để thu thập các phản hồi và đóng góp cho nghiên cứu.

3. Hội thảo mini về QHLĐ: hội thảo mini về QHLĐ tạo ra một diễn đàn phi chính thức và cởi mở về những vấn đề nổi bật trong quan hệ lao động ở Việt Nam cũng như thế giới. Các hội thảo mini chào đón mọi thành phần quan tâm từ giới nghiên cứu, sinh viên, chính phủ, các tổ chức cho tới doanh nghiệp.

4. Đối thoại với các nhà hoạch định chính sách: khi có yêu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi tổ chức các cuộc đối thoại cho cộng đồng DN với các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo DN có thể phản hồi về việc thực hiện các chính sách về lao động cho các cơ quan có thẩm quyền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *