Giới thiệu

Trung tâm Nghiên cứu quan hệ lao động được thành lập năm 2007 với tên gọi ban đầu là Công ty tư vấn Lao động Việt, chuyên tư vấn cho các doanh nghiệp về thị trường lao động cũng như các vấn đề liên quan tới lao động ở Việt Nam. Năm 2013, Công ty chuyển thành Trung tâm nghiên cứu về Quan hệ lao động, lấy mục tiêu là cung cấp dich vụ tư vấn cũng như các khóa đào tạo chất lượng, các nghiên cứu chuyên sâu về vấn đề lao động như quan hệ lao động cho các doanh nghiệp, người lao động cũng như các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, sự chuyển đổi nói trên cho phép chúng tôi cung cấp các nguồn lực và tư liệu về quan hệ lao động cho các học giả, sinh viên và tất cả những ai quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *