Cơ bản về QHLĐ tại DN

 

(Chương trình đào tạo trong 2 ngày)

Chương trình đào tạo 2 ngày chủ yếu dành cho quản lý xưởng/tổ, quản lý cấp trung và thấp, những nhân viên cần kiến thức và kĩ năng cơ bản về QHLĐ tại nơi làm việc 

NỘI DUNG 

 Mô đun 1: Giới thiệu về QHLĐ tại doanh nghiệp

 1. Định nghĩa về Quan hệ lao động
 2. Phân biệt giữa phương pháp quản lý lao động theo cách tiếp cận Quản lý nhân sự (đơn chiều) với Quan hệ lao động (đa chiều)
 3. Nguồn gốc mâu thuẫn và tranh chấp trong môi trường công nghiệp
 4. Quan hệ cá nhân và tập thể giữa NLĐ và NSDLĐ tại nơi làm việc
 5. Các chỉ số về mức độ mâu thuẫn/tranh chấp tại nơi làm việc

Mô đun 2: Luật lao động và quy định về quan hệ lao động 

 1. Tổng quan Luật Lao động Việt Nam và các quy định liên quan tới QHLĐ
 2. Cách giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc trong luật
 3. Quy trình giải quyết tranh chấp trong thực tế

Mô đun 3: Sự tham gia của NLĐ và công đoàn 

 1. Thế nào là sự tham gia của NLĐ?
 2. Quy trình tham vấn và thương lượng
 3. Công đoàn: chức năng và cơ cấu
 4. Vai trò của cán bộ công đoàn và nhiệm vụ của họ
 5. Sự tương tác giữa quản lý và cán bộ công đoàn

Mô đun 4: Giải quyết khiếu nại thông qua quy trình khiếu nại 

 1. Quy trình khiếu nại
 2. Giải quyết khiếu nại như thế nào?
 3. Kĩ năng cải thiện quan hệ giữa quản lý – nhân viên

Mô đun 5: Vấn đề kỉ luật 

 1. Kỷ luật là gì?
 2. Quy định pháp luật về các biện pháp và quy trình kỷ luật
 3. Kĩ năng tiến hành kỉ luật

Mô đun 6: Đối thoại tại nơi làm việc 

 1. Đối thoại là gì?
 2. Các thành phần của hệ thống đối thoại
 3. Hình thức đối thoại nội bộ và Chu trình đối thoại của doanh nghiệp
 4. Rào cản và cầu nối trong đối thoại

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *