Sổ tay Đối thoại tại nơi làm việc

On Tháng Chín 28, 2016

Bản pdf cuốn Sổ tay ĐỐi thoại tại nơi làm việc (gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh) do VCCI và Tổng LĐLĐVN thực hiện:
Click vào link: Sổ tay đối thoại_Web version
14141766_1443664625647497_3993049307985786308_n

Comments are closed.