Hợp tác chiến lược tìm kiếm giải pháp cho tiêu chuẩn lao động trong ngành may

On Tháng Chín 7, 2016

Ngày 6/9/2016, Fair Wear Foundation và công đoàn CNV của Hà Lan tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối tác về chương trình HỢp tác chiến lược nhằm cải thiện các vấn đề lao động trong ngành may ở Việt Nam. Chương trình kéo dài 5 năm và tập trung vào 3 lĩnh vưc: Đối thoại xã hội, lương đủ sống và bạo lực trên cơ sở giới.

Hội thảo lấy ý kiến đối tác về Hợp tác chiến lược của FWF và CNV Hội thảo lấy ý kiến đối tác về Hợp tác chiến lược của FWF và CNV.

Bài trình bày tóm lược hiện trạng và điển hình tốt về đối thoại xã hội, lương đủ sống và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại nơi làm việc do chuyên gia của Trung tâm ERC thực hiện tại Hội thảo (click vào link sau):
Tiêu chuẩn lao động trong ngành may Việt Nam

Comments are closed.