Thống kê thưởng Tết 2014

On Tháng Một 16, 2014

Mức thưởng Tết Âm lịch năm 2014 theo vùng

tinh-hinh-thuong-tet-duong-lich-2014-cua-cac-ngan-hang-cong-ty-chung-khoan

 

Tp. Hồ Chí Minh (Sở LĐTBXH Thành phố)

Doanh nghiệp FDI:

Mức cao nhất: 709,965,000 đồng/người (cao hơn năm ngoái trên 40 triệu đồng)

Mức thấp nhất là 2,792,000 đồng/người

Mức bình quân là 4,5 triệu đồng/người

Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước:

Mức cao nhất: 299,5 triệu/người (tăng 44 triệu đồng)

Mức thấp nhất 5,3 triệu/người

Mức bình quân là 8,1 triệu/người

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước:

Mức cao nhất là 120 triệu/người (giảm 112 triệu đồng so với năm 2013)

Mức thấp nhất là 3,2 triệu/người

Mức bình quân là 3,8 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Mức thưởng cao nhất là 52,6 triệu/người (bằng 1/5 so với năm 2013 (trên 255 triệu đồng/người))

Mức thấp nhất là 4,2 triệu/người

Mức bình quân là 7,3 triệu/người.

Riêng khối các doanh nghiệp nằm trong 15 khu chế xuất, khu công nghiệp, mức thưởng cao nhất của các doanh nghiệp trong nước là 450 triệu đồng, thấp nhất là 2,5 triệu đồng, bình quân 3,2 triệu đồng; với doanh nghiệp FDI, mức thưởng cao nhất là 244,5 triệu/người, mức thấp nhất là 2,7 triệu, bình quân 4,7 triệu.

Hà Nội: Theo công bố của Sở Lao động Thương binh và Xã hội  Hà Nội, mức thưởng Tết năm 2014 ở khối DN trên địa bàn Hà Nội cao nhất thuộc về một DN FDI với 65 triệu đồng/người (lãnh đạo của một công ty FDI liên doanh với Nhật Bản). Năm ngoái, con số này là 74,5 triệu đồng một người, của một đơn vị trong khối dân doanh. Mức thưởng Tết thấp nhất là 200 nghìn đồng/người thuộc về DN có vốn cổ phần, vốn góp với nhà nước.

Đối với các DN FDI, mức thưởng Tết thấp nhấp chỉ là 250 nghìn đồng/người, bình quân 3,72 triệu đồng (tương đương năm ngoái). Tại khối các DN tư nhân, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, mức thưởng Tết cho NLĐ cao nhất là 40 triệu đồng/người, mức thấp nhất là 500 nghìn đồng/người, bình quân 3,7 triệu đồng/người. Tại 51 DN có vốn cổ phần, vốn góp với nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất 30 triệu đồng/người, bình quân 3,13 triệu đồng. Tại khối các DN có 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 21 triệu đồng/người, mức thấp nhất 500 nghìn đồng, bình quân 3,12 triệu đồng.

Như vậy, năm nay chỉ có duy nhất khối doanh nghiệp FDI giữ được mặt bằng thưởng tương đương năm ngoái, các doanh nghiệp còn lại đều giảm chút ít, bình quân từ 1,2-3,5%

Đà Nẵng: Cuối tháng 12/2013, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, tiền thưởng Tết Âm lịch cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với 172 triệu đồng/người. Tiếp đến là khối doanh nghiệp Cổ phần có vốn góp của Nhà nước với 150 triệu đồng/người, khối doanh nghiệp dân doanh là 50 triệu đồng/người và khối Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn là 24 triệu đồng/người. Thấp nhất trong thưởng Tết Âm lịch thuộc về khối doanh nghiệp Cổ phần có vốn góp của Nhà nước chỉ với 500 nghìn đồng/người.

So với năm ngoái, mức thưởng tết cao nhất là hơn 346 triệu đồng, thuộc về một DN FDI, mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng cũng của một DN thuộc khối này.

Có thể thấy, Hà Nội là khu vực có mức thưởng tết thấp nhất, kém TP.HCM gần 11 lần và kém Đà Nẵng gần 3 lần. Theo một số ý kiến của các chuyên gia, mức thưởng Tết bình quân vẫn được duy trì khá cao chủ yếu đến từ mức thưởng rất cao của nhóm lãnh đạo, trong khi số công nhân có mức thưởng thấp chỉ vài trăm nghìn đồng chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *