• [vi]Nghiên cứu mới: Các vấn đề lao động trong ngành đồ gỗ xuất khẩu [/vi] [en]Labour issues in the export-oriented wooden furniture industry[/en]

    [vi]Thực hiện tại Bình Dương[/vi] [en]Research site: Binh Duong[/en]

  • [vi]Lương đủ sống khu vực thành thị và nông thôn theo phương pháp Anker[/vi] [en]Living Wage for Urban and Rural Areas of Vietnam using Anker Methodology[/en]

    [vi]Tính lương đủ sống cho khu vực thành phố HCM, Sóc Trăng và Thái Bình[/vi] [en]Living wage benchmarks in HCMC, Soc Trang and Thai Binh[/en]